Vizija, misija, ciljevi

Vizija udruge PODVEZICA je kreirati društvenu klimu u kojoj se sve društveno korisne ideje i izumi mogu jednostavno i brzo primijeniti u praksi te stvoriti okruženje u kojemu je prijavljivanje i  realizacija svih, pa i najsitnijih inovativnih rješenja (kajzena), hvale-vrijedna i svakodnevna pojava.

Misija udruge PODVEZICA je informiranje, prezentiranje, poticanje i provođenje akcija povezivanja pravnih i fizičkih osoba na polju inovatorstva i poduzetništva.

PODVEZICA je osnovana s ciljem povezivanja inovatora/kreatora s poduzetnicima/realizatorima/sponzorima/kumovima, u svrhu realizacije i/ili komercijalizacije inovacija; popularizacije ideje i prakse kontinuiranih unaprijeđenja/poboljšanja u svim segmentima života, sukladno poznatom, japanskom modelu KAIZEN (KAIZEN = KAI (promjena) + ZEN (napredak)).